פרחים

Sorb


סורב: כלליות
השורה בולטת בתותיה האדומות והעליכות
לאלה הצמח חייב את משמעותו. אגדות פופולריות עוברות את הקורבן כצמח בר מזל, ומסוגלות להגן על סבל ואומללות. בבסיס תפיסה כזו יש קודם כל צבע הגרגרים, שאמרנו שהם אדומים,
ולכן של הצבע אליו הוא משויך
מעולה על היכולת לדחות כל מיני רעים. יתר על כן, יערות השורות נחשב בדרך כלל "לשם נרדף" לשפע
משחק עבור הציידים המנוסים ביותר, שאורבים שם בגלל
מודע לחמדנותן של עופות יערות אלה ולכן בטוח באפשרויות הלכידה הגדולות ביותר. במקרה זה, שפע הציד נחשב פרי המזל והחתירה נחשב לאדריכל.